Ejerforeninger i Frankrig: Skal ejerlejlighedsejere betale for alle forbedringer?

Generelt bliver beslutninger om forbedringer i ejerlejlighedsejendomme i Frankrig truffet ved flertalsafstemning, og forbedringerne betales i givet fald af alle ejere. I særlige tilfælde kan visse ejere dog fritages for at betale, hvilke?

Marseillan

I ejerlejlighedsbebyggelser og etageejendomme besluttes udførelsen af større arbejder i forbindelse med fællesområder (facaderenovering, opførelse af garager, …) på ejerforeningens general-forsamling. Med få undtagelser fra denne bestemmelse afgøres gennemførelsen af større arbejder eller ej ved afstemning. Afhængigt af arbejdets art kræves simpel eller, i sjældnere tilfælde, absolut flertalsafstemning. Såfremt resultatet af afstemningen er positivt, igangsætter administratoren arbejdet gennem den virksomhed, der er valgt efter indhentning af tilbud, og alle ejere betaler ud fra bestemmelsen om ”nyttekriteriet for den enkelte ejerlejlighed” (critère d’utilité pour le lot).

Alle vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med en etageejendom betales som udgangspunkt af alle ejerlejlighedsejere pro rata i forhold til deres andel. Der er såvel alternative bestemmelser som undtagelser fra denne bestemmelse! Ved facaderenovering kan vedtægterne (règlement) for en ejerforening med flere bygninger fastsætte, at ejerne i hver bygning træffer beslutning om egen renovering.

Det valg, der træffes af ejerne i én boligblok, forpligter ikke ejerne i en anden blok! Et andet skoleesempel er montering af elevator i en etageejendom uden elevator. Ud fra ”nyttekriteriet for den enkelte lejlighed” er ejerne i stueetagen fritaget for betaling af udgifterne til elevator, idet elevatoren ikke (direkte) giver fordele til deres lejlighed.

I fransk lovgivning er der ligeledes taget højde for at beskytte ressourcesvage ejerlejlighedsejere i forhold til større arbejder af luksuriøs karakter. Sådanne arbejder skal afgøres ved dobbelt flertalsafstemning og i tilfælde af afvisning, kan en ejerlejlighedsejer bringe sagen for en domstol (Tribunal de Grande Instance). Såfremt dommeren anerkender arbejdets luksuriøse karakter, er klageren ikke forpligtet til at betale.

Mulighed for afdragsordning
Ejerlejlighedsejere, der ikke har stemt for gennemførelsen af fælles arbejder på generalforsamlingen, kan afdrage betalingen af deres andel af arbejdet over en periode på 10 år. Det giver en paragraf i en fransk lov fra 1965 mulighed for. Ansøgningen om en afdragsordning skal fremsættes på generalforsamlingen eller fremsendes pr. rekommanderet brev efter generalforsamlingen.

Mulighed for økonomisk støtte
Ejerlejlighedsejere har i særlige tilfælde mulighed for økonomisk støtte. Når en etageejendom anvendes til minimum 50% beboelse, er momsen (TVA) på visse større arbejder på blot 5,5%. Som et andet eksempel kan nævnes, at den franske finanslov i 2009 gav mulighed for at optage lån (éco-prêt) til 0% i rente til finansiering af energiforbedrende foranstaltninger.

————————-

KILDE: Oversættelse af artiklen Doit-on payer tous les nouveaux équipements de copropriété?, af Philippe Bourget, udgivet i logic-immo.com – Marseille et région Var ouest – No 344 28 juin au 26 juillet 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.