Tag-arkiv: fransk sprog

OVERSÆTTELSE – hvor svært kan det være?

Har du ikke en ordbog? Eller Google?

Oversættelse kan faktisk være en svær nød at knække, selv på trods af både (gode) ordbøger og Google. For oversættelse er nemlig meget mere end hjælpemidler som ordbøger og Google –
og selvfølgelig indgående kendskab til kildesprog og målsprog!

Oversættelse - hvor svært kan det være?
Oversættelse muliggør kommunikation mellem forskellige sprogkulturer

Oversættelse – og ikke mindst fagoversættelse – er i høj grad indsigt i og forståelse for kultur, kutymer, genrer, sprogbrug, terminologi, brugssituation, formål, målgruppe … Det er også en målrettet uddannelse i fagoversættelse og ikke mindst en gradvis opbygning af erfaring og specialisering, der betyder, at oversættelse både er et håndværk og en kunstart.

Fx har vi i DK-France netop haft fornøjelsen at oversætte et fransk skøde til dansk. Fransk notarsprog er i sig selv en udfordring at få omsat til et dansk, der giver mening for den menige modtager, men en af de største udfordringer var at finde frem til den for konteksten korrekte gengivelse af termer som ’acte’ og ’signature’.

signature’ er mindre problematisk, når først man er klar på, at der er tale om jura og ikke marketing, og herefter skal man så blot være obs. på at skelne mellem underskrift, der er resultatet af underskrivelse/ underskrivning, som er selve handlingen at underskrive.

acte’ er derimod en anderledes komplekst term med flere betydninger, bare inden for den juridiske verden, fx: handling, gerning, virkeliggørelse, manifestation, virksomhed, retshandel, kontrakt, aftale, disposition, akt, dokument, aktstykke, udfærdiget skrivelse, deklaration, attest, akt, parlamentsakt, forordning … og når ’authentique’ er underforstået: skøde, notaroprettet dokument, m.fl.

Og her er det, at oversætterens indsigt i og forståelse for de to sprogkulturer kommer på prøve og udfordres. Derfor er det, at oversættelse er mere end beherskelse af de to sprog, Google og ordbøger. Derfor er det også, at oversættelse, det at ramme den rigtige betydning, gengive denne og give modtageren den rigtige forståelse på korrekt formuleret sprog, er en passionerende proces.

Kvalitet i fagoversættelse er således kendetegnet ved tidskrævende tekstforfatning og research arbejde, der alt sammen i forskellige kontekster bidrager til at sikre tryg samhandel og relationer mellem fremmedsprogede markeder og kulturer.

Det er ligeledes en af grundene til, at vi redaktører på Ordbogens Erhvervs- og Ejendomsordbogen fransk-dansk-fransk har en mission om at gøre et ordbogsoplag brugbart og nyttigt på mikroniveau: altså sikre et så entydigt opslag som muligt, så brugeren eksempelvis får en kontrastiv forklaring på termens anvendelse og et overblik over faglige kontekster for termens forskellige betydninger. Som bruger skal man blot huske på, at en online ordbog aldrig er færdig, men altid på vej! Og konstruktive bidrag fra brugerne til optimering og udvidelse af ordbogen er mere end velkomne. Vores vision er nemlig også at blive brugernes foretrukne!
____________

FORFATTER
Indlæg v/Liselotte Kruse
oversætter, underviser, kommunikatør og ordbogsredaktør – DK-France