Hurtigere salg med delt eksklusiv formidlingsaftale i Frankrig

Den delte eksklusive formidlingsaftale, som er en hurtigere måde at købe og sælge fast ejendom på, benyttes i flere lande og begynder nu også at vinde indpas i Frankrig. Der er tale om en aftaleform, der hidtil har været overset af den brede befolkning og underkendt af ejendomsmæglerne på det franske ejendomsmarked.

I Danmark er vi vant til eksklusive formidlingsaftaler – altså at man som sælger kun indgår aftale med én mægler om at sælge ens bolig.

I mange lande, fx i Frankrig, er det anderledes – her er det mest almindeligt at indgå ikke-eksklusive formidlingsaftaler, dvs. simple aftaler, der indebærer, at sælger sideløbende kan sætte sin ejendom til salg hos 2, 3 eller endnu flere mæglere.

Det betyder selvfølgelig, at der er flere forskellige ejendomsmæglervirksomheder i gang med ens sag samtidig, men det betyder også, at mæglerhonoraret er højere, og – ikke uvæsentligt – at den markedsføringsmæssige indsats i forhold til ejendommen er ringere.

Med en eksklusiv formidlingsaftale, som ejendomsmæglerne i disse lande ofte gerne vil indgå, får køber generelt en bedre service, bedre eksponering og en markedsføring af højere kvalitet til et lavere salær!

Enklere køb og salg

Når en ejendomsmægler underskriver en eksklusiv formidlingsaftale, har han siden 2009 kunnet registrere ejendommen i en netværksdatabase over eksklusive formidlingsaftaler, Amepi (Association des mandats exclusifs des professionnels de l’immobilier), som giver alle ejendomsmæglere, der er medlem af netværksforeningen, mulighed for at dele de indgåede eksklusivaftaler indbyrdes.

Dette betyder, at mæglerne kan præsentere og fremvise de pågældende ejendomme for deres kunder, uden problemer for sælgeren, der som eneste partner har den mægler, han har valgt at indgå formidlingsaftale med.

Da ejendommen herved bliver mere synlig og eksponeres for et større antal potentielle købere, sælges den hurtigere. Ifølge medlemsorganisationerne gør brugen af Amepi databasen det muligt at reducere liggetiderne fra gennemsnitligt 105 til 91 dage. Hvis salget gennemføres af en anden mægler end den, der har indgået formidlingsaftalen, deles salæret ligeligt med 50% til hver af de to involverede mæglere. Dette giver en ikke uvæsentlig tidsbesparelse for køberne, som herved kan få adgang til alle boligudbud ved brug af en og samme mægler og medlem af netværket.

En for alle, og alle for en

Der er tale om et tilbud, som ifølge brancheorganisationerne stadig udnyttes for lidt. Faktisk er kun 3.000 ejendomsmæglervirksomheder ud af 20.000 medlem af netværket, og af disse 3.000 er kun 180 beliggende i hovedstaden. Denne tilbageholdenhed er begrundet i ejendomsmæglernes ” angst for konkurrence fra de store kæder”, hvilket medlemmerne af netværket beklager. Til sammenligning udgør denne type eksklusive aftaler 70% af handlerne i USA, understreger Bernard Cadeau, formand for ejendomsmæglerkæden Orpi.

Amepi omfatter også en database over de ejendomme, der er solgt inden for de seneste 12 måneder med detaljerede oplysninger om liggetid, udbudspris og faktisk salgspris mv. Dette giver sælger mulighed for at tilpasse prisen til markedet og sælge bedst muligt. Et årsabonnement koster EUR 1.350 ekskl. moms for en ejendomsmæglervirksomhed, men indbringer ca. EUR 52.000 ekskl. moms i ekstra omsætning iht. de tal, der er offentligggjort af netværksforeningen Amepi. Amepi, der støttes af de store ejendomsmæglerkæder som Century 21, Orpi, Laforêt, Guy Hoquet, L’Adresse og Era samt af ejendomsmæglernes brancheorganisationer (Fnaim, Solvimo, Cimm immobilier), ville dog være væsentligt mere effektiv i det øjeblik, hvor ca. 30% af ejendomsmæglervirksomhederne inden for hvert lokalområde blev medlem.

I dag gennemføres 80% af handlerne stadig af den mægler, der har indgået eksklusiv formidlingsaftale, mens kun 20 % gennemføres af de øvrige medlemmer af netværksforeningen. Det er en situation, der helt sikkert vil udvikle sig i takt med antallet af medlemmer, således som det er tilfældet i USA.

————
KILDER:
Inspireret af artiklen ”Vendre son bien plus rapidement grâce aux mandats exclusifs partagés”, offentliggjort den 24.04.2015 af L’équipe Logic-Immo.com på www.logic-immo.com – samt af siderne: www.fichieramepi.fr/ og www.robinhus.dk/udland/da/saelge-bolig-udlandet.html