5 gode grunde til at købe bolig i Frankrig nu

Allerede i 2014 viste det franske ejendomsmarked tegn på fortsat faldende eller uændrede priser i 2015, hvilket bekræftes af Frankrigs førende ejendomsmæglerkæde, Century 21, der den 5. januar i år forudser et gennemsnitligt fald på 3% i 2015 – en tendens, man har kunnet følge de seneste 3 år. Især i det nordlige og østlige Frankrig spores der en vis pessimisme hos ejendomsmæglerne.

Kilde: Century21/lemonde.fr

Skønt markedet således sjældent har været mere købers marked end netop nu, så er køberne alligevel fortsat tilbageholdende, primært på grund af manglende tillid til samfundsøkonomien. Endda selvom alle de gode grunde til at investere til stede, hvilket følgende sammenfatning i 5 punkter klart beviser.

Grund nr. 1:
Investering i fast ejendom skaber formue

Huslejen er steget med 40% på 10 år. Et hus eller en lejlighed er et håndgribeligt og varigt aktiv, som man kan spare op i. Fast ejendom er således fortsat et interessant investeringsobjekt. På de fleste markeder svarer afviklingen af et boliglån til lejebeløbet for en bolig på et tilsvarende areal.

Grund nr. 2:
Antallet af boliger til salg stiger: Købers marked

Som følge af denne afventende holdning fra købernes side vokser antallet af boliger, der er til salg, og køberne får et større udvalg. Da liggetiderne således har tendens til at blive længere, betyder købers marked, at boliger behæftet med ”fejl og mangler” kan være til salg så længe, at sælger bliver forhandlingsvillig. Uanset tilstand og kvalitet vil køberne kun betale den rigtige pris!

Grund nr. 3:
Renterne er historisk lave

Lånerenten er i øjeblikket historisk lav, og ifølge det franske institut for overvågning af bolig-finansering (Observatoire du financement CSA/Crédit Logement) nåede den gennemsnitlige rente uanset løbetid en rekord i august 2014 på 2,68% og en ny rekord i november på 2,38%. Bankerne bejler især til førstegangskøberne …, der, sammen med udenlandske købere, er de store vindere i tider med faldende boligpriser. Det lave renteniveau kan man som dansk køber af fransk ejendom få del i, uanset om låntagningen sker gennem et dansk eller et fransk realkreditinstitut.

Grund nr. 4:
Priserne stabiliserer sig

… eller falder, og sælgerne bliver åbne for forhandlinger! Prisniveauet, som har nået grænsen for husholdningernes gældsætning, har stabiliseret sig i de store byområder og er klart faldende for boliger med mindre attraktive beliggenheder.

Grund nr. 5:
Flere skattefordele til boligejerne: Køb og udlej

Der er i de senere år er kommet flere skattefordele til de franske boligejerne, som også danske købere og ejere af franske sekundære boliger kan få del i.

En velovervejet investering i en sekundær bolig til udlejning kan fx kompensere for faldet i levestandarden på pensionstidspunktet. Lejeindtægten kan således generelt finansiere tilbage-betalingen af lånet. Investerer man i en udlejningsbolig 15 – 20 år inden pensionsalderen, kan man på dette tidspunkt være ejer af en gældfri ejendom, og lejeindtægten vil dermed være ren indtægt.

Modsat en primær bolig giver en sekundær bolig i Frankrig mulighed for en lang række skattefordele: Den nyeste lovgivning på området er Duflot-loven, som, når betingelserne er opfyldt, giver en skattefordel på 18% i Frankrig, mens Malraux-loven giver mulighed for at opnå op til 30% skattereduktion ved investering i ejendomme, der er beliggende i bevaringsværdige historiske eller ældre bydele, som er berettigede til støtte til restaurering og byfornyelse.

En anden mulighed er i første omgang at købe boligen som sekundær bolig med henblik på udlejning for herefter selv at benytte boligen som primær bolig ved pensionsalderen.

Følgende graf viser udvikling i gennemsnitspriser for hus og lejlighed:

Kilde: Century21/lemonde.fr

—-__—-
KILDER:
Oversættelse af artiklen Les cinq bonnes raisons d’acheter maintenant af Catherine Cousty-Abbadie publiceret i Logic-Immo.com, oktober 2014 – suppleret med seneste nyt fra artiklen Immobilier: Les prix devaient encore baisser de 3% en 2015 publiceret den 05.01.2015 i www.20minutes.fr/…/immobilier og artiklen Immobilier: Les prix poursuivent leur baisse publiceret den 05.01.2015 i www.lemonde.fr