Ny digital boligjournal til ejere og lejere af franske boliger

Den franske boliglov, Elan-loven, indfører nu en digital boligjournal, der er en slags sundheds- eller tilstandsjournal for din franske bolig! Det giver samling på en lang række relevante boligdokumenter og rapporter og mulighed for bedre overblik over de franske boliger.

Tagrenovering - og energioptimering
Tagrenovering – og energioptimering

Tagrenovering – og energioptimering af eksisterende bolig

Digital boligjournal (carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement). Den franske Elan-lov af 23. november 2018 (loi Elan eller loi logement) indfører en digital boligjournal med ikrafttræden den 1. januar 2020. Journalen har til formål at sikre opfølgning på vedligeholdelse og forbedring af boligers energimærkning og miljøpåvirkning gennem hele deres levetid. Den giver således ejere og lejere mulighed for at indhente data om boligens aktuelle tilstand og tekniske installationer samt at følge med i den løbende energi- og miljømæssige forbedring.

Ved salg af boligen overdrages boligjournalen til den nye ejer, og den vil kunne spille en afgørende rolle i forbindelse med fastsættelsen af boligens værdi, da den dokumenterer boligens kvalitet og tilstand.

Sikker online tjeneste. Den digitale boligjournal er en sikker online tjeneste med relevante boligdata til ejere, købere og lejere. Journalen vil bl.a. indeholde den franske tilstandsrapport (dossier de diagnostic technique, DDT), der omfatter opmåling af boligarealet (métrage loi Carrez), energirapport (diagnostic de performance énergétique), rapport vedrørende bly, asbest, el mv. (diagnostics plomb, amiante, electricité …) samt dokumenter, der er obligatoriske i henhold til vedtægterne for boliger i ejerlejlighedsejendomme (referater fra seneste generalforsamlinger, andel af fællesudgifter, andel af vedligeholdelseskonto …). Ejeren er pligtig til at opdatere journalen og indberette datoer, tegninger og beskrivelser af indretnings- eller renoveringsarbejder i boligen, som har fundet sted efter oprettelsen af boligjournalen.

Boligjournalen vil i første omgang være gældende for nye boliger, for hvilke der er givet byggetilladelse fra 1. januar 2020. I anden omgang, fra 1. januar 2025, vil journalen komme i anvendelse for alle eksisterende boliger og ejendomme, fra det øjeblik de handles.

Tagrenovering færdigudført
Tagrenovering færdigudført

Opdatering. For nybyggeri oprettes og opdateres boligjournalen af bygherren, der også er ansvarlig for at overdrage journalen til køber ved aflevering af boligen. For eksisterende boliger skal opdateringen foretages af ejeren eller ejerforeningen, der påtager sig at indberette data vedrørende fællesarealer. Visse dokumenter skal registreres direkte af den ansvarlige tekniker, for eksempel ved kontrol af elevatorer eller varmeanlæg.

Særligt for lejeboliger. Ejeren af en lejebolig skal give sin lejer adgang til at indhente data i den digitale boligjournal. For lejemål vil det være obligatorisk, at en synsrapport (état des lieux) ved ind- og fraflytning af lejemål samt bilag for refusionsberettigede udgifter registreres i journalen. Disse dokumenter skal dog slettes af ejeren ved afslutningen af lejekontrakten.

____________

KILDER

Indlæg og oversættelse v/Liselotte Kruse, DK-France, inspireret af følgende artikel:

Qu’est-ce que le carnet numérique d’un logement ? v/Olivier Cheilan, logic-immo.com nr. 398 – Octobre 2019.

https://dekkha.com/carnet-numerique-du-logement-la-transition-energetique-sinvite-dans-le-secteur-de-limmobilier/?cn-reloaded=1 [set den 1. november 2019]

https://monimmeuble.com/actualite/carnet-numerique-du-logement-sous-quelle-echeance-les-decrets-dapplication-seront-ils-publies [set den 1. november 2019]

https://www.vinci-immobilier.com/actualites-immo/carnet-numerique [set den 1. november 2019]

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/evolution_logement_amenagement_numerique [set den 1. november 2019]

https://www.gouvernement.fr/action/elan-une-loi-pour-l-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-numerique [set den 1. november 2019]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.