Projektferieboliger: Aflevering og overtagelse

Når du som kommende ejer af en nybygget fransk feriebolig først har reserveret boligen i et endnu ikke opført boligprojekt, kan tidspunktet for nøgleoverdragelse og indflytning næppe komme hurtigt nok! Aflevering og overtagelse af den nybyggede bolig, lejlighed eller hus, svarer nemlig til det længe ventede øjeblik, hvor nøglerne overdrages, og den nye ejer kan tage sin bolig i brug. Selvom det selvfølgelig er skønt at være nået hertil, er der stadig forhold, du bør være opmærksom på i denne etape af projektbyggeriet!

Projektbyggeri, Château de la Redorte
Projektbyggeri, Château de la Redorte (levering 2017-2018)

Afleveringsprotokol (procès-verbal de réception)
Når byggearbejdet er udført, afholdes den første afleveringsforretning (réception des travaux) mellem bygherre og de forskellige entreprenører, der har deltaget i byggeriet. Ved denne lejlighed udarbejdes en første afleveringsprotokol, hvori eventuelle fejl og mangler noteres. Dette møde er i øvrigt udgangspunktet for de vigtige franske byggegarantiordninger (garanties de construction).

Nøgleoverdragelse (remise des clés)
Efter afleveringsforretningen indkaldes køber med henblik på at overtage (prendre livraison et possession) dvs. tage levering og besiddelse af boligen. Afleveringen af boligen er udgangspunktet for garantien for synlige byggefejl og mangler (garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents). Så snart overtagelse, herunder nøgleoverdragelse, har fundet sted, bliver køber ejer af og dermed ansvarlig for boligen i sin helhed. Køber skal således forsikre sig og betale udgifterne (charges) i forbindelse med den købte bolig inden for de aftalte frister. Sælger skal aflevere boligen til køber iht. den aftalte frist, men i skødet anføres generelt kontraktmæssige årsager, der kan forårsage en forsinkelse, som ikke forpligter sælger. Det er fx tilfældet ved ugunstige eller usædvanlige klimatiske forhold. Såfremt aflevering forsinkes uden gyldig (valable) årsag, kan køber dog kræve erstatning (dédommagement).

Afleveringsrapport (procès-verbal de livraison)
På overtagelsesdagen skal sælge (bygherre) og køber sikre sig, at boligen er kontraktsvarende og være opmærksom på eventuelle mangler, manglende overensstemmelse med købsaftalen (défaut de conformité) eller udførelsesfejl (malfaçon). Under alle omstændigheder skal der udarbejdes en afleveringsrapport, som redegør for samtlige forbehold (réserves) fra køber og sælgers side.

Mangler (défaut de conformité)
I tilfælde af væsentlige mangler eller manglende overensstemmelse med købsaftalen (défaut de conformité majeur) som fx manglende vinduer eller en utilgængelig parkeringsplads, vil aflevering af boligen ikke finde sted (remise en cause). Køber betaler ikke restkøbesummen (solde du prix) og får således heller ikke overdraget nøglerne, så længe manglerne ikke er afhjulpet eller udbedret og bragt i overensstemmelse med købsaftalen (mise en conformité). Køber kan endog kræve ophævelse (résolution) af handlen.

Et godt råd
Det tilrådes, at du som køber beder bygherre om en kopi af afleveringsprotokollen (procès-verbal de réception) for byggearbejdet. På overtagelsesdagen er det ligeledes en god idé, at du i samråd med en arkitekt eller byggesagkyndig gennemgår boligen for eventuelle fejl og mangler, som fx forkert hældning på en terrasse, der forhindrer regnvandet i at løbe bort, eller en elinstallation, der ikke er normsvarende (non conforme aux normes).

_____________________

KILDER:

Indlæg v/DK-France, Liselotte Kruse, inspireret af artiklen La livraison d’un logement neuf v/forfatter Olivier Cheilan, i Logic-Immo, juillet-août 2017 – og følgende web-sider:

_____________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.