Energivenlige boliger hitter i Frankrig

Byggesektoren i Frankrig står for 40% af energiforbruget og udgør dermed et af landets største potentialer for energibesparelse. Boligen er således selvskrevet som et område, hvor alle kan og bør gøre en indsats for bæredygtighed og miljø.

(Kilde: fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_bioclimatique)
Bioklimatisk hus i Crozes-Hermitage, Frankrig – (Kilde: fr.wikipedia.org/wiki/Architecture)

Frankrig, der i dag er en af de store udledere af drivhusgasser i Europa, har som led i kampen mod de klimatiske forstyrrelser og for at mindske energiregningen forpligtet sig til at reducere dette udslip med 40% fra 1990 og frem til 2030.

Da ejendomsområdet er den største energiforbruger i Frankrig, kan du også som dansk køber af bolig i Frankrig være med til at ændre dette faktum ved at købe eller bygge en energivenlig bolig. Med dette valg reducerer du din energiregning og dine udgifter, hvilket kan give større tryghed både budgetmæssigt og i forhold til tilbagebetalingen af dit boliglån.

Sådan gør du din franske bolig mere energivenlig

I kølvandet på finanskrisen prioriterer de franske boligejere finansielle og energimæssige besparelser. En energibesparende bolig er godt for miljøet – og samtidig godt for din privatøkonomi. Men det kan være svært at prioritere og vælge den rigtige indsats blandt de mange løsninger på besparelsestiltag, der er på markedet. Her følger et par råd til, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind!

Isolering er første prioritet!
Isoler din bolig som den første indsats og udstyr boligen med vedvarende energi. En bolig, der er tilstrækkeligt isoleret, holder varmen inden for – eller uden for – murerne. Som beboer har du dermed et mindre behov for energi til enten opvarmning eller nedkøling. Konsekvens: Forureningen reduceres!

Hvad enten energikilden er el eller gas, så er energiproduktionens indvirkning på miljøet åbenbar: Jo mere man isolerer, jo mindre energi forbruger man, og jo mere beskytter man miljøet.

Den opvarmning, man anvender i en miljøvenlig bolig, kommer fra vedvarende energikilder som jord, vind eller sol. Da man i Frankrig producerer mere træ, end man forbruger, kan træ også udgøre en energikilde. Anvendes træfyr og brændeovne, skal disse være mærket med fx ”Flamme verte 5 étoiles” (Grøn flamme – 5 stjerner), hvilket sikrer, at udslippet af skadelige partikler og giftstoffer reduceres til nær 0, til gavn for miljøet og vores sundhed. Ved valg af brændsel bør man gå efter den tyske eller europæiske DIN certificering for at sikre optimal kvalitet.

Hvis de miljømæssige mål nås gennem isoleringsindsatsen, er det samtidig nødvendigt at sikre vedvarende fornyelse af indeklimaet. Ventilationssystemer med varmegenvinding gør det muligt ikke blot at sikre sund iltholdig luft til beboerne, men også at sikre genvinding af den udgående varme og omfordeling til den indgående luft, så varmen ikke spildes i udluftningen.

Finansiering af energirenovering
Som boligejer og skatteborger i Frankrig har du mulighed for at investere i denne type udstyr ved optagelse af et fransk 0% øko-lån (éco-PTZ) til energirenoverings- og isoleringsprojekter (fx tag, udvendige døre og vinduer, ydermure m.m.), i din primære bolig, vel at mærke! Lånet kan indhentes uden krav om opfyldelse af minimumsbetingelser vedrørende indkomst, og det maksimale lånebeløb udgør EUR 30.000, der generelt tilbagebetales over 10 år, i særlige tilfælde over 15 år. Denne lånemulighed er til rådighed indtil 31. december 2018.

Er du skatteborger i Frankrig, kan du også benytte den franske skattefradragsordning til energirenovering (crédit d’impôt écologique, også benævnt crédit d’impôt développement durable eller crédit d’impôt transition énergétique) til finansiering af din investering i vedvarende energiudstyr (kondensfyr, isoleringsmateriale, varmepumpe osv.) i din primære bolig – forudsat, at du opfylder gældende betingelser.

Skattefordele ved energivenligt byggeri
Bygger du eksempelvis et hus, der som minimum overholder det gældende franske byggereglement for energieffektivitet, RT 2012, og som skal tjene som primær bolig, kan du benytte det franske såkaldte 0% lån (PTZ) – indtil 31. december 2017 eller til de nye Macron-love træder i kraft – forudsat, at du opfylder visse betingelser (se nedenfor).

Hvad er et fransk 0% lån (PTZ)?
PTZ er et rentefrit lån, der ydes af den franske stat for at tilskynde borgerne til at blive boligejere. Lånet ydes til køber af en primær bolig, der ikke har være boligejer de seneste 2 år, og som er skatteborger i Frankrig. PTZ ydes ikke til byggeri med henblik på udlejning! Her benyttes den franske Pinel-lov: en ordning, der giver et skattefradrag, som varierer afhængigt af udlejningens varighed. Denne ordning kræver ligeledes, at man er skatteborger i Frankrig!

Energi- og miljøvenlige huse

Lige som i Danmark findes der i Frankrig flere typer af energi- og miljøvenlige huse, også kaldet økologiske huse, fx:

Lavenergihuse (maison à basse énergie) er huse med et mindre energiforbrug til opvarmning og større krav til bl.a. isolering end standardhuse (almindelige enfamiliehuse). Kategoriseres i Danmark inden for Energiklasse A2015/A2020.

Passivhuse (maison passive) er et koncept, der stammer fra Tyskland. Passivhuse betegner superlavenergihuse, hvor beboerne næsten er selvforsynende med energi. Huset er energibesparende med højtydende isolering, ventilationskontrol og opfangning af passiv solvarme. Svarer efter dansk energimærkning til Energiklasse 2020/+A.

Nulenergihuse (maison à énergie zéro) er energineutrale huse, der som udgangspunkt ikke kræver opvarmning, så længe udendørstemperaturen er over nul grader, og hvis energiforbrug er lig nul, idet husets energiforbrug omtrent svarer til husets energiproduktion. Husene kan således være udstyret med et energilagringssystem. Kategoriseres efter dansk energimærkning til Energiklasse A2020.

Plusenergihuse eller Aktivenergihuse (maison à énergie positive), er et energiproducerende hus, der producerer mere energi, end det selv forbruger. Konceptet forener en effektiv isolering og et ikke-energikrævende varmesystem med udstyr som solcellepaneler, der kan producerer elektricitet til eget forbrug og eventuelt salg, hvorved huset kan blive selvforsynende med energi. Svarer efter dansk energimærkning til Energiklasse A2020.

Bioklimatiske huse (maison bioclimatique) er en særlig type huse, der bedst muligt udnytter de naturlige ressourcer i det omgivende miljø, fx orientering, rumindretning og arkitektur i forhold til de elementer, der omgiver huset og dets beboere.

Bemærk: Det er forskelligt fra land til land, hvordan man definerer de forskellige hustyper!

—————–

KILDE: Indlæg v/Liselotte Kruse, DK-France – Oversættelse og inspiration:  artiklen L’immobilier écologique – fra: Surface Privée By Midi Libre, Magazine officiel Salon de l’Immobilier, Parc des expositions de Nîmes – du 13 au 15 octobre 2017

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.